Կառուցվածքը

Տնօրեն


--- գլխավոր հաշվապահ

--- գլխավոր ֆոնդապահ

--- բաժնի վարիչ  /2/

--- ավագ գիտաշխատող /2/

--- էքսկուրսավար

--- համ. օպերատոր

--- ցուց.պահապան /2/

--- հավաքարար

--- բանվոր

--- գիշերային պահակներ /ՀՀ ոստիկանության Կոտայքի ՄՎ Կոտայքի բաժնին կից ՊՊՎ պահպանության բաժին/